VATTACUKORGÉP POPCORN GÉP! PAVILON SÁTOR GARÁZSSÁTOR ESKÜVŐI SÁTOR!

VATTACUKOR GÉP ÉS POPCORN GÉP NAGYKERESKEDELEM! Pavilon Sátor 2x2 2x3 3x3 3x4,5 3x6 4x4 4x6 4x8 5x5m Színek: Kék-Zöld-Piros-Bézs-Fehér-Törtfehér-Fekete-Citromsárga-Narancssárga. Sátrainkra 3év szavatosság.


FELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁSOK:

HÁRÍTSA ÁT FELELŐSSÉGÉT!

Gondolt Ön arra, hogy nem csak vagyonát érheti káresemény, hanem a mindennapi életben a legnagyobb körültekintés ellenére Ön is okozhat másoknak károkat? Egy szerencsétlen véletlen miatt bekövetkezett kár olyan anyagi terhet róhat Önre, amely nemcsak vállalkozását, de még privát életét is megnehezítheti. Saját hibáján kívül okozott károk kapcsán is felmerül az Ön felelőssége, ha a kárt közvetlen hozzátartozója vagy vállalkozásának alkalmazottja követte el!

Szeretné magát teljesen, vagy legalább részben mentesíteni a felelősség alól, mely Önre nehezedik?

Tapasztalt biztosítási tanácsadóink, megvizsgálva az Ön igényeit, elvárásait és tevékenységét, házhoz viszik Önnek a legmodernebb felelősségbiztosítási konstrukciókat!

A polgári jog szerint: "Aki másnak kárt okoz, köteles az okozott kárt megtéríteni."

Felelősségbiztosítási szerződés alapján a károkozó biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződés szerint mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős.

A felelősségbiztosítás által nyújtott védelmet akkor ajánljuk Önnek, ha anyagi tartalékai nem teszik lehetővé egy véletlen károkozás esetén a kár megtérítését.

NÉHÁNY PÉLDA A GYAKORLATBÓL:

Több milliós károkozás a szomszéd lakására átterjedő tűzből eredően

Szabálytalan gyalogos közlekedéssel okozott nagy értékű törés kár.

Hibásan legyártott termék által okozott baleset, vagy egészségkárosodás illetve anyagi veszteség.

Egészségügyi,- vendéglátó ipari, - egyéb szolgáltatói üzletágakban a szolgáltató felelősségéből eredő károk.

A lehetőségek adottak, a választás az Ön kezében van!


VÁLLALATI VAGYONBIZTOSÍTÁS:

Az ördög sohasem alszik........

Nem minden múlik az Ön hozzáértésén!

KERÜLHET OLYAN HELYZETBE, HOGY KÜLSŐ TÉNYEZŐK HATÁSÁRA AZ ALAPOKTÓL KELL VÁLLALKOZÁSÁT ÚJJÁÉPÍTENI? 

A sikeres vállalkozás mögött sok esetben egy megismételhetetlen piaci helyzet, és adott esetben egy egész élet munkája áll. Egy stratégikus vezető nem csak a pillanatnyi feladatainak él, hanem rugalmasan alkalmazkodik a piac változásaihoz, és felkészül a nem várt, véletlenszerű események esetleges negatív hatásaira is. Felelősen így teremt jövőt vállalkozása, üzlettársai és alkalmazottai létbiztonsága érdekében. Végiggondolta Ön, hogy üzleti kockázatain túl milyen veszélyek fenyegetik vállalkozását, melyekre a leggondosabb vezetőnek sem lehet ráhatása?

A MAI PIACI KÖRNYEZETBEN ÚJRA TUDNÁ INDÍTANI VÁLLALKOZÁSÁT AMENNYIBEN... ?

megsemmisül a vállalkozás folytatásához nélkülözhetetlen épület, berendezés gép (tűz, villámcsapás, robbanás, földrengés, árvíz, elektromos tűz, csőtörés, betörés...)

egy váratlan esemény bekövetkezte esetén néhány kiemelten fontos járműve használhatatlanná válik (törés, lopás, rongálás... )

az Ön munkavállalóját érintő súlyos üzemi baleset esetén, vállalkozását jelentős anyagi teher sújtja (üzemi baleseti halál miatti jelentős kártérítési kötelezettség, baleseti rokkantság miatti élethosszig tartó járadékfizetési kötelezettség, munkavégzés közben az alkalmazottat ért tartós egészségkárosodás miatt felmerülő kártérítési kötelezettség)

előállított termékei vagy szolgáltatása harmadik személynek jelentős anyagi veszteséget okoznak, és ezt Önnek rendkívüli ráfordításként meg kell térítenie (élelmiszeripar, gyógyszeripar, építőipar, egészségügyi szolgáltatások, egyéb szolgáltatók és termelő vállalkozások)

A fent említett anyagi kockázatok az Ön vállalkozását minden nap, minden percében fenyegetik!

SZERETNÉ ÁTADNI A VÁLLALATIRÁNYÍTÁS KAPCSÁN FELMERÜLŐ HASONLÓ GONDOK, FELADATOK MEGOLDÁSÁT, HOGY NYUGODTAN ÉLVEZHESSE ÉLETÉT, FIGYELMÉT ÉS IDEJÉT ÜZLETI CÉLJAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTHASSA?

Tapasztalt szakembereink, kockázatait biztosítóktól függetlenül, objektíven vizsgálják át. Az Ön vállalkozása számára megkeresik az optimális megoldást. Javaslatot tesznek korszerű és folyamatosan menedzselt vállalati biztosítási konstrukciók kialakítására.

SOKBA KERÜL EZ ÖNNEK?

Ez az európai szolgáltatási színvonal Ön és vállalkozása számára a biztosítás éves díján túl többlet költségráfordítást nem jelent! Bérköltségének terheit nem növeli egy magas szaktudással rendelkező risk manager alkalmazása, aki a szakterületén mindig a legjobban kvalifikált, naprakész információval és jelentős piaci potenciállal rendelkezik.

Éljen a lehetőséggel!

Válasszon egy piacvezető cégcsoportot, hogy Ön is növelje vállalkozása piaci pozícióját!

Gondolkodjunk előre...!


UTAZÁSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS - EUB:

Utazni jó, ha gondtalanul teheti!

Világot látni felemelő érzés. Az emlékek viszont annál maradandóbbak minél kevesebb probléma és kellemetlenség adódik az úton. 

Az EU csatlakozást követően az unió tagállamai területén bekövetkezett baleset-betegség esetén -a megyei OEP-nál beszerezhető E111-es nyomtatvánnyal- sürgősségi ellátás vehető igénybe. Ez külföldön is csak az állami egészségügyi intézményekre vonatkozik és általában az ellátás teljes költségének 20% -át  önrészesedésként meg kell fizetni! Ebből is látható, hogy külföldi utazás során nélkülözhetetlen az utasbiztosítás, mely fedezetet nyújt:

baleset-és betegségi

egészségügyi segítségnyújtási

assistance

poggyászkár 

igényének felmerülése esetén. Az assistance szolgáltatás a világ bármely pontján magyarnyelvű, 24 órás on-line segítséget nyújt. Az utasbiztosítás egy napra jutó díja eltörpül a külföldi út tényleges költségéhez viszonyítva.


GÉPJÁRMŰ BIZTOSÍTÁS KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS (KGFB) ÉS CASCO:

A Közlekedés...Veszélyes üzem

SZIMPATIKUS ÖNNEK, HA VALAMI KÖTELEZŐ?

A valószínű válasz: NEM

A mai rendeletek értelmében jármű üzembentartójaként azonban elengedhetetlen feltétel, hogy rendelkezzen kötelező gépjármű-felelősség biztosítási (továbbiakban:KGFB) szerződéssel. (Törvényi háttér :190/2004. sz. kormányrendelet ) Ha muszáj, akkor pedig egyáltalán nem mindegy, hogy hol és mennyiért köti meg a szerződését! Gondolta Ön, hogy Magyarországon már 10 biztosítónál és 3 biztosító egyesületnél van lehetősége KGFB-t kötni? Egy jó döntéssel, akár több ezer forintot is megspórolhat, mert a biztosítók árajánlatai sokszor nagyságrendekben eltérőek.

Van Önnek felkészültsége arra, hogy valamennyi társaság ajánlatát összehasonlítva kiválassza a legkedvezőbb megoldást?

Mennyit ér az Ön ideje?

Van egyáltalán erre ideje?

Vagy inkább lemond a megszerezhető előnyökről, kedvezményekről?

Meglévő KGFB szerződésének felülvizsgálatára Önnek minden évben 30 nap áll rendelkezésre. Tapasztalt szakembereink, a biztosítási piaci aktuális kínálatát objektíven vizsgálják át, az Ön számára megkeresik az optimális megoldást. Javaslatot tesznek és Interneten keresztül is elérhetővé teszik a szegmentált KGFB biztosítási palettát.

Amennyiben szeretné megtudni, melyik biztosító kínálata a legkedvezőbb az Ön számára keresse az AGMA Kft. specialista tanácsadóit.

„VAN AMI KÖTELEZŐ", ÉS VAN AMIT ÖNKÉNT IS VÁLASZTANA?

A valószínű válasz: IGEN

Korszerű autónk komoly értéket képvisel. A kedvenc gépjárművet sokan munkaeszköznek, vagy "családtagnak" tekintik, védik, óvják, csinosítják. Végiggondolta, hogy gépjárművét milyen veszélyek fenyegetik melyekre a leggondosabb tulajdonosnak sem lehet ráhatása?

Nézzük a leggyakoribb veszélyhelyzeteket:

Közterületi parkoláskor előfordult, hogy megrongálták járművét?

Előfordult már Önnel, hogy fáradtabban vezetett és hibázott valamit a közlekedés során?

Hallott arról, hogy valakinek ellopták vagy feltörték a járművét?

Ezeket a károkat Ön könnyen, anyagi megterhelés nélkül helyreállítja, vagy esetleges bekövetkezésük jelentős terhet ró Önre? Mindannyian hibázhatunk! Munkatársaink által javasolt CASCO szerződések, széleskörű anyagi biztonságot garantálnak a PALLADIUM ügyfelei számára. Ezen biztosítási szerződések kártérítést nyújtanak a saját hibából bekövetkező törés, lopás, elemi és üvegtörés káresemények esetére.    

A DÍJBAN LEGALACSONYABB CASCO AJÁNLAT VALÓBAN A LEGKEDVEZŐBB AJÁNLAT?

Ha Ön kárt szenved, a kártérítési szolgáltatás MINŐSÉGE, MEGBÍZHATÓSÁGA és GYORSASÁGA válik a legfontosabbá. A casco biztosítás szolgáltatásai társaságonként különbözőek, tehát az egyes biztosítók által kínált casco termékek jelentősen eltérő szolgáltatási csomagot kínálnak. Ennél a biztosításnál nem csak a biztosítási díj a legfőbb szempont, hanem az Ön személyes igénye, és a biztosítani kívánt jármű „adottságai" a legfontosabbak.

Tapasztalt szakembereink, a piaci aktuális kínálatot objektíven vizsgálják át. Az Ön számára megkeresik az optimális megoldást. Javaslatot tesznek, ezáltal elérhetővé teszik a minőségileg szegmentált casco biztosítási palettát.


SPECIÁLIS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK:


MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS:

Kiegészítő biztosítás rendszeres díjfizetésű klasszikus, illetve befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz! Generali munkanélküliségi biztosítás.

 A mai világban biztosítást kötünk gépkocsinkra, lakásunkra, de miért nem kötünk biztosítást a munkanélküliségre is? Gondolt már arra, hogy ha elveszítené a munkáját, milyen költségeket kellene változatlanul fizetnie?

Ismeri Ön az állami munkanélküliségi ellátások összegét?

Az álláskeresési járadék összege legfeljebb 3 hónapig az átlagkereset 60 %-a, de nem haladhatja meg a minimálbér 120%-át. A negyedik hónaptól a járadék összege a minimálbér 60%. A fenti összegekből azonban a kifizetés előtt még levonják az adókat és a járulékokat, ami kb. 32%-ot tesz ki. Mire lesz ez elég?

Ha szeretné állásvesztés esetén megtartani korábbi életszínvonalát, ha fontos Önnek családja anyagi biztonsága, akkor válassza a tanácsadónk által javasolt Biztosító munkanélküliségi biztosítását!

Kik vehetik igénybe a kiegészítő munkanélküliségi biztosítást? 

Akik:

  • 20-55 év közötti életkorúak,
  • határozatlan idejű szerződéssel legalább egy éve azonos munkáltatónál,
  • legalább heti 30 órában dolgoznak!

Fontos!

  • A jelenlegi bruttó jövedelmétől függően havi 30.000 - 120.000 Ft közötti biztosítási összegeket választhat.
  • A biztosító szolgáltatása adó és járulékmentes, szabadon felhasználható, az állami juttatásokon felül értendő.
  • Akár 10 hónapon keresztül is igénybe veheti a szolgáltatást.
  • Közös megegyezés esetén is szolgáltat a Biztosító!

Keresse tanácsadóinkat, akik segítséget nyújtanak Önnek a megfelelő biztosítás kiválasztásában!


MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS:

A biztosító fedezetet nyújt a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak és magyar jog szerint felelősséggel tartozik.

Például: Amennyiben a baleset bekövetkezéséért a munkáltató elmarasztalható, akkor a TB követelheti a "Cégtől" a kifizetett TB szolgáltatások értékét, melyet a biztosítási szerződés megléte esetén a biztosított vállalkozás átháríthat a Biztosítóra.


SZOLGÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS:

A biztosító fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosított által nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereinek okozott dologi károk miatt a biztosítottal szemben támasztanak.

Például: A szervízelésre leadott számítógép, javítás után otthonában zárlatot és tüzet okoz. Amennyiben bizonyíthatóan a szerviz hibájából keletkezett a tűz, és a szerviz rendelkezik szolgáltatás felelősségbiztosítással, úgy a tűz okozta károkat, kivéve magát a javításra átvett berendezés értékét, a szerviz felelősségbiztosítója megtéríti.


TERMÉK-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS:

A biztosító fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosított által gyártott hibás termék által okozott személysérüléses károk és dologi károk miatt a biztosítottal szemben támasztanak.

Például: Emlékezhetünk a hibás alkatrésszel szerelt TV készülékek robbanós volta miatt keletkezett lakás tüzekre! Amennyiben a gyártó rendelkezett ilyen termékfelelősségi modullal, akkor biztosítója megtérítette a pórul járt vevőnek a tűz okozta kárt! Ma már szerencsénkre minden termékgyártónak és importőrnek rendelkeznie kell termék felelősségbiztosítással.


KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS:

A biztosító társaság fedezetet nyújt - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - a biztosított környezetveszélyeztető tevékenységével okozott kár miatt a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségekre. Például: A veszélyes anyagokat tároló üzem talajszennyezéssel okozott károkozásáért - természetesen limitált kártérítési összegig - helyt áll a környezetszennyezési felelősségbiztosítási szerződés alapján, biztosítója.


EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA:

Az egészség felbecsülhetetlenül értékes kincsünk, azt helyrehozni gyakran már csak óriási áldozatok árán, vagy egyáltalán nem lehet. Az egészségügy területén dolgozókat ezért különlegesen nagy felelősség terheli. A biztosító vállalja, hogy meghatározott díj ellenében a biztosítottat mentesíti a kártérítés kötelezettsége alól, amennyiben szakmai tevékenysége során olyan hibát követett el, amelyért jogszabály szerint felelősséggel tartozik.


KÖNYVVIZSGÁLÓK, ADÓTANÁCSADÓK, KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA:

A biztosító vállalja, hogy - a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint - mentesíti a biztosítottat olyan károk megtérítése alól, melyet a biztosított a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz, és amelyért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.


MEZŐGAZDASÁGI VAGYONBIZTOSÍTÁSOK:

 

NAGY ÉS MULTINACIONÁLIS VÁLLALATOK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA:

 

EGYHÁZAK BIZTOSÍTÁSA:
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 24
Tegnapi: 54
Heti: 397
Havi: 1 163
Össz.: 159 776

Látogatottság növelés
Oldal: BIZTOSÍTÁSI PALETTÁNK - SPECIÁLIS BIZTOSÍTÁSOK!
VATTACUKORGÉP POPCORN GÉP! PAVILON SÁTOR GARÁZSSÁTOR ESKÜVŐI SÁTOR! - © 2008 - 2021 - vattacukor-best.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »